PITANJA U VEZI  JAKOVLJEVE POSLANICE

 

Jakovljeva Poslanica (tekst)

 

Ova pitanja u vezi Poslanice Jakovljeve su osmišljena da pomognu novim vernicima da naprave prve korake u studiranju Biblije. Pročitajte poglavlje uz prethodnu molitvu za  razumevanje . Možda će biti potrebno to učiniti više puta dok nam se odgovori na pitanja ne ukažu .Možete poslati vaša pitanja nama ako želite a mi ćemo biti počastvovani ako možemo da vam pomognemo u ličnim studijama i da diskutujemo o temama zajedno.

 

 

JAKOVLJEVA POSLANICA  POGLAVLJE 1.

 

 

1:6  Daj jedan primer iz tvog života gde se to obistinilo !

 

1:12 Kada ćemo primiti venac ?

 

1:13 Kako da to poistovetimo sa Postanjem 22:1 ?

 

1:27  Opiši tri praktična puta koja ćeš ti probati ostvariti u sledećem mesecu ! Kako ti razumeš reč poseta ovde ?

 

 

POGLAVLJE  2

 

 

2:1-3  Daj jedan primer gde i kad si napravio takvu  grešku !

 

2:5,6  Da li su ’’siromašni’’ koji su ovde opisani samo oni finansijski siromašni ? U kom smislu ti sebe smatras siromašnim ? Da li je ispravno za hrišćanina da pokuša biti bogat  ako će samo siromašni biti primljeni u Kraljevstvo ?

 

2:14-18  Kako ti poistovećuješ sa Pavlovim učenjem u Rimljanima da se spasenje  dobija samo i  isključivo  verom  ?

 

2:21 ’’Kad je prineo Isaka, Abraham ’’ ustvari nije ubio Isaka  -  ali Abraham  je to nameravao ! Šta nam to govori o Božijem uticaju na naše namere ? Uporedi 2. Kor. 8:12.

 

2:25  Rahab je lagao o špijunima !  Da li to znači da je uredu da se laže ? Takođe šta misliš zašto se ovde špijuni  nazivaju  ’’glasnicima’’  ?

 

 

POGLAVLJE  3

 

 

3:1  ’’Strožiji Sud’’ . Ako je smrt kazna za greh (Rim. 6:23) kako može onda biti nesuglasica oko Suda ? Šta to obuhvata pri meri  kažnjavanja odbacivanje na Sudu ?

 

3:3-5 Daj primer gde je u tvom iskustvu samo nekoliko reči izazvale velike probleme ?

 

3:8 Ako jezik nemože biti ukroćen  kako mi možemo da se nadamo da ćemo ga ukrotiti ?

 

3:9  Šta to obuhvata  kod drugih ljudi  da su ’’na sliku Božiju’’ ? Šta nam je Isus rekao šta obuhvata stvaranje ljudi na sliku Božiju  ?

 

3:17 U praksi kako možeš biti osoba koja je ’’umerena, milosrdna’’ itd . Npr. Koja  je tvoja tipična reakcija kad ti neka  osobu traži nešto da joj daš ?

 

 

POGLAVLJE 4

 

 

4.3 Daj primer gde si tražio nešto pogrešno u molitvama !

 

4:4 Ako je voleti svet protiv Boga šta to nama govori o vezi sa Bogom ? Šta smo mi za njega ? Kako poistevećuješ ovaj stih sa stihom Jovan  3:16 ?

 

4:7 Kako razumeti ’’suprostavljanje đavolu’’ Kako to praktično učiniti ?

 

4:11,12 Šta to znači ne sudi drugome ? Biblija nas upozorava na opadanje  ljudi i u osnovi kako mi trebamo da formiramo mišljenje o ljudima ?

 

4:17  Daj primer gde si po tome bio kriv i da li ti misliš da su gresi ne činiti dobro jednako loši kao gresi kršenja zapovesti  ? Šta još kaže Biblija o gresima ?

 

 

POGLAVLJE 5

 

 

5;4,5 Šta je problem sa svetskim bogatstvom ? Kako treba da utiče na tvoje status dobrostojećeg  i bogatog ? Da li je u redu za hrišćanina da bude dobrostojeći ?

Daj primer o bogatim i siromašnim ljudima iz Biblije i šta je Bog rekao o njima !

 

5:7  Šta je ’’rod’’ o kojem se ovde govori ?

 

5:9 Šta se dešava onim a koji uzdišu mrmljajući jedni na druge ? Kako bi spoznanje o ovome i promena stava mogla promeniti naš razgovor ?  Kako ti možeš promeniti razgovor sa ljudima kad  počnu pričati tračeve ili negativne stvari o drugima ?

 

5:13,14 Načini listu ljudi koji se pate i sa kojima bi mogao da se moliš ! Da li to možemo da upražnjavamo  (5:14)  danas  ?

 

5:16  Napravi listu drugih vernika sa kojima se saosećaš, sa kojima bi ti bio u stanju da se moliš i eventualno ispovediš svoje grehe njima ! Koje teškoće se pojavljuju sa ispovedanjem greha drugima ?

 

5:20 Kako možemo pomoći drugima kod kojih vidimo da greše ? Koji je pravi a koji je loš put ?