Klausimai iš Jokūbo knygos

BIBLIJOS Pagrindai

 

Tekstas "Jokūbo laiškas"

 

Šie klausimai iš Jokūbo laiško skirti tam, kad padėtų naujiems tikintiesiems žengti pirmuosius žingsnius studijuojant Bibliją. Pasimeldę kad suprastumėt, perskaitykite visą dalį nuo pradžios iki pabaigos, o galbūt studijuokite ją keletą kartų prieš atsakydami į klausimus. Jei pageidaujate, jūs galite siųsti savo atsakymus čia ir mums bus malonu pradėti susirašinėjimą su jumis bei bendrauti aptarinėjant juos kartu.

JOKŪBO 1 DALIS

1:eilutė 6 Kaip praktiškai mes galime niekada neabejoti, kad į mūsų maldas bus atsakyta?

Raktas atsakymui: Dėl ko mes meldžiamės? Ar yra skirtumas tarp Dievo atsakymo į maldą ir maldos girdėjimo? Ar Jokūbo 1:6 yra tik idealas, kurio turime siekti? Koks yra šio įsakymo kontekstas? (žr. eil.5)? Ar kalbama apie visas maldas?

1:6-8 Pateikite pavyzdį iš savo gyvenimo, kai tai jums pasitvirtino.

1:12 Kada mes gauname gyvenimo vainiką?

1:13 Kaip tai susieti su Pradž. 22:1?

1:27 Išvardinkite tris praktiškus būdus, kuriais galima pabandyti vykdyti tai kitą mėnesį. Kaip jūs čia suprantate žodį "lankyti" (rūpintis)?

JOKŪBO 2 DALIS

2:1-3 Pateikite pavyzdį kur ir kada jūs padarėte tokia klaidą.

2:5,6 Ar "vargšai" čia yra tik tie, kurie yra neturtingi finansiškai? Kokiais būdais jūs esate vargšai? Ar teisinga krikščioniui siekti būti turtingam, jeigu vargšai paveldės karalystę?

2:14-18 Kaip susieti tai su Pauliaus mokymu Laiške Romiečiams, kad išsigelbėjimas yra per tikėjimą?

2:21 "Aukodamas savo sūnų Izaoką". Bet Abraomas ištikrųjų nenužudė Izaoko – nors buvo pasiruošęs tai padaryti. Ką tai mums pasako apie tai, kaip Dievas žiūri į mūsų ketinimus? Palyginkite su 2 Kor. 8:12

2:25 Rahaba pamelavo apie žvalgus. Ar tai reiškia, kad meluoti yra gerai? Kaip jūs manote, kodėl žvalgai čia yra vadinami "pasiuntiniais"?

JOKŪBO 3 DALIS

3:1 "Griežtesnis teismas". Jei atpildas už nuodėmę yra mirtis (Rom 6:23), kokiu būdu galėtų būti pasmerkimo laipsniai? Kokią tai duoda užuominą apie bausmės prigimtį atstumtiesiems teisme?

3:3-5 Pateikite pavyzdį iš savo patirties, kai keli žodžiai sukėlė didelių problemų.

3:8 Jei liežuvis negali būti suvaldytas, kaip mes tuomet galėtume tikėtis jį kontroliuoti?

3:9 Ką reiškia ar kokia prasmė tame, kad žmonės buvo sutverti pagal Dievo atvaizdą? Ką Jėzus sakė apie buvimą sutvertu pagal Dievo atvaizdą?

3:17 Kaip praktiškai jūs galite būti žmogumi, kuris yra "klusnus" ar lengvai prieinamas? Pvz., kokia paprastai yra jūsų reakcija į žmogų, kuris kažko prašo?

 

JOKŪBO 4 DALIS

4:3 Pateikite pavyzdį kai jūs negerai kažko prašėtė maldoje

4:4 Jei draugystė su pasauliu yra priešiškumas Dievui, ką tai pasako apie santykį su Dievu? Kas mes Jam esame? Kaip jūs susietumėte šitą eilutę su Jono 3:16?

4:7 Kaip jūs suprantate "priešinkitės velniui"? Kaip praktiškai mes galėtume tai padaryti?

4:11,12 Ką reiškia neteisti kitų? Biblija įspėja mus apie tam tikrus žmones, ir kuo remdamiesi mes turėtume formuoti savo nuomonę apie žmones.

4:17 Pateikite pavyzdį kai jūs buvote dėl to kaltas. Ar jūs manote, kad aplaidumo ar gero nepadarymo nuodėmės yra tokios pat blogos kaip ir nusikaltimo padarymo nuodėmės? Ką dar Biblija sako apie neveikimo nuodėmes?

 

JOKŪBO 5 DALIS

5:4,5 Kokia yra problema dėl pasaulio turtų turėjimo? Kaip tai turėtų paveikti jūsų požiūrį į turtus ir gerovę? Ar teisinga krikščioniui būti turtingam? Pateikite turtingų ir vargšų žmonių pavyzdžių iš Biblijos ir ką apie juos sako Dievas.

5:7 Apie kokį "vaisių" yra kalbama?

5:9 Kas atsitinka tiems, kurie murma prieš kitus? Kaip to žinojimas turėtų pakeisti mūsų pokalbius? Kaip galėtumėte pakeisti pokalbį, kai žmonės pradeda pasakoti paskalas ar neigiamus dalykus apie kitus?

5:13,14 Sudarykite kenčiančių žmonių sąrašą, su kuriais jūs galėtumėte melstis. Ar turėtumėme šiandien praktikuoti 5:14?

5:16 Sudarykite kitų tikinčiųjų sąrašą, su kuriais jūs galėtumėte melstis, o ilgainiui ir išpažinti savo nuodėmes. Kokie yra sunkumai susiję su nuodėmių išpažinimu kitiems?

5:20 Kaip mes galėtume padėti kitiems, kuriuos matome nusidedant? Koks yra tinkamas būdas? Kokie yra netinkami būdai?