Apustuļa JĒKABA VĒSTULE

Bībeles Pamati

 

 

Bezmaksas Bībeles literatura latviešu valodā

 

 

Jēkaba vēstule Jautājumi

 

Teksts "JĒKABA VĒSTULE"