Jakovljeva Poslanica

 

 

The letter of James translated in Serbian translation / Biblija online - srpski prevod (Emilijan Čarnić)

 

 

JAKOVLJEVA POGLAVLJE 1

Uvod

Stih 1 Jakov, služitelj Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja dvanaest plemena u dijaspori.

 

O iskušenjima

2 Smatrajte za čistu radost, braćo moja, kad padnete u različite napasti, 3 znajući da kušanje vaše vere gradi strpljivost. 4 A strpljivost neka ima savršeno delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakva nedostatka.

5 Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka ište od Boga koji svima prosto daje i ne kori, i daće mu se. 6 Samo neka ište s verom ne sumnjajući ništa. Jer koji sumnja sličan je morskom valu koji vetar podiže i tera. 7 Taj čovek, naime, neka ne misli da će dobiti što od Gospoda, 8 kad je čovek podeljene duše, nepostojan na svim svojim putevima. 9 Neka se siromašni brat hvali svojom uzvišenošću, 10 a bogati svojim poniženjem, jer će proći kao cvet trave. 11 Jer sunce granu sa žegom i osuši travu, te otpade njen cvet i propade lepota njenog izgleda. Tako će i bogataš uvenuti na svojim putevima.

12 Blažen je čovek koji istrajno podnosi iskušenje, jer će - kad postane prekaljen - primiti venac života, koji je Gospod obećao onima koji ga ljube. 13 Nijedan, kad trpi iskušenje, da ne govori: Bog me kuša. Jer Bog se ne da zlim kušati, i sam nikoga ne iskušava. 14 Nego svako podleže iskušenju na taj način što ga njegova sopstvena požuda vuče i mami; 15 tada požuda začne i rađa greh, a učinjeni greh rađa smrt.

16 Ne varajte se, draga braćo moja. 17 Svaki dobar dar i svaki savršen poklon dolazi odozgo od Oca svetlosti, kod koga nema izmene niti senke od promene. 18 Po svojoj volji on nas je rodio istinitom rečju, da budemo neka prvina od njegovih stvorenja.

 

O živoj veri

19 Znajte ovo, draga moja braćo. Svaki čovek neka bude brz čuti, spor govoriti, spor na gnev; 20 jer čovečiji gnev ne stvara pravednost pred Bogom. 21 Zato odbacite svaku nečistotu i ostatak zloće, i s krotošću primite usađenu reč koja je kadra spasti vaše duše. 22 Nego budite izvršioci reči a ne samo slušači - koji sami sebe varaju. 23 Jer ako ko samo sluša reč, a ne izvršava je, taj je sličan čoveku koji posmatra svoje prirodno lice u ogledalu; 24 pogledao se, naime, pa otišao, i odmah je zaboravio kakav je bio. 25 A ko zagleda u savršen zakon istine i u njemu ostane, ne bude zaboravni slušač nego izvršilac dela, taj će biti blažen u svom delu.

26 Ako ko misli da je pobožan, a ne zauzdava svoj jezik, nego vara svoje srce, njegova pobožnost ništa ne vredi. 27 Ovo je čista i neokaljana pobožnost pred Bogom i Ocem: obilaziti siromašne i udovice u njihovim nevoljama i sebe držati neopoganjena od sveta.

 

JAKOVLJEVA 2

Upozorenje protiv predrasuda

1 Braćo moja, imajte veru u našeg slavnog Gospoda Isusa Hrista ne gledajući ko je ko. 2 Jer ako uđe u vašu skupštinu čovek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u prljavoj haljini, 3 pa vi pogledate onoga što nosi sjajnu haljinu i rečete mu: ti sedi ovde lepo, a siromahu rečete: ti stani tamo ili sedi do mog podnožja, 4 niste li došli do dvoumljenja u sebi i tako postali sudije sa zlim mislima?

5 Čujte, draga moja braćo. Zar ne izabra Bog one koji su pred svetom siromašni da budu bogati u veri i naslednici carstva koje je obećao onima koji ga ljube? 6 A vi prezreste siromaha. Nisu li bogataši ti što vas tlače i vuku na sudove? 7 Ne hule li oni na lepo ime kojim ste nazvani? 8 Ako pak izvršavate carski zakon po Pismu: »ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe«, dobro činite. 9 A ako gledate ko je ko, činite greh i zakon vas izobličava kao prestupnike. 10 Jer ko sav zakon drži, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. 11 Jer onaj koji je rekao: »Ne čini preljube«, rekao je i: »Ne ubij«. Ako ne činiš preljube, a ubijaš, postao si prestupnik zakona. 12 Tako govorite i tako tvorite kao ljudi kojima će se zakonom slobode suditi. 13Jer sud nema milosti prema onom koji nije milost ukazivao; milost slavi pobedu nad sudom.

Vera i dela

14 Kakva je korist, braćo moja, ako ko govori da ima veru, a nema dela? Može li ga vera spasti? 15 Ako su brat ili sestra neodeveni i oskudevaju u svakodnevnoj hrani, 16 pa im neko od vas kaže: idite s mirom, utopljavajte se i nasitite se, a ne date mu što je telu potrebno, kakva korist? 17 Tako je i vera, ako nema dela, sama po sebi mrtva. 18 Ali neko će reći: ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. 19 Ti veruješ da ima samo jedan Bog? Dobro činiš; i demoni to veruju i drhte.

20 Hoćeš li pak da saznaš, prazni čoveče, da vera bez dela ništa ne vredi? 21 Naš otac Avraam nije li po delima opravdan, kada je prineo svoga sina Isaaka na žrtvenik? 22 Vidiš da je vera sarađivala sa njegovim delima, i vera je delima došla do svog ispunjenja. 23 I ispuni se Pismo koje govori: »Poverova Avraam Bogu i uračuna mu se u pravednost, i nazva se prijatelj Božiji«. 24 Vidite da se čovek opravdava delima, a ne samo verom. 25 Isto tako i Raava bludnica zar se ne opravda delima, kad primi vesnike i izvede ih drugim putem? 26 Kao što je, naime, telo bez duha mrtvo, tako je mrtva i vera bez dela.

 

 

JAKOVLJEVA 3

 

O obuzdavanju jezika

1 Ne budite, braćo moja, mnogi od vas učitelji, jer znamo da ćemo u toliko većma biti osuđeni. 2 Jer svi mi mnogo grešimo. Ako ko u reči ne greši, to je savršen čovek, kadar zauzdati i sve telo. 3 I kad konjima stavljamo žvale u usta - da nam se pokoravaju, mi upravljamo čitavim njihovim telom. 4 Vidi i lađe, kolike su i gone ih žestoki vetrovi, a njima upravlja vrlo mala krma kuda hoće krmareva volja. 5 Tako je i jezik mali ud, ali se hvali velikim stvarima. Vidi kako mala vatra zapali veliku šumu. 6 I jezik je vatra, svet nepravde, jezik se nalazi među našim udovima, skrnavi sve telo i on zapaljuje životni tok, a pakao njega pali.

7 Ljudski rod ukroćava i ukrotio je svaki rod zveri i ptica, gmizavaca i morskih životinja, 8 ali niko od ljudi ne može da ukroti jezik - nemirno zlo, pun smrtnog otrova. 9 Njim blagosiljamo Gospoda i Oca, i njim proklinjemo ljude koji su stvoreni po slici Božijoj; 10 iz istih usta izlazi blagoslov i kletva. To tako ne treba da bude, braćo moja. 11 Toči li izvor iz istog otvora slatku i gorku vodu? 12 Može li, braćo moja, smokva da donese masline ili vinova loza smokve? Ni slan izvor ne može dati slatku vodu.

O pravoj mudrosti i duhu ovoga sveta

13 Ko je među vama mudar i pametan? Neka lepim vladanjem pokaže svoja dela u mudroj smernosti. 14 Ako pak u svojim srcima imate gorku zavist i svađu, ne hvalite se i ne lažite protiv istine. 15 Nije to mudrost koja silazi odozgo, nego je zemaljska, čulna, demonska; 16 jer gde su zavist i svađa, onde je nered i svaka zla stvar. 17 A mudrost, koja dolazi odozgo, čista je pre svega, zatim miroljubiva, blaga, prilagodljiva, puna milosti i dobrih plodova, odlučna, nelicemerna. 18 A plod pravednosti seje se u miru onima koji čine mir.

 

 

JAKOVLJEVA 4

 

1 Otkuda ratovi i otkuda borbe među vama? Ne dolaze li od vaših naslada koje se bore u vašim udovima? 2 Žudite - i nemate, ubijate i zavidite - i ne možete da postignete, borite se i vojujete; nemate zato što ne ištete. 3 Vi ištete i ne primate, zato što zlo ištete, - da u svojim slastima potrošite. 4 Preljubočinci, ne znate li da je prijateljstvo sa svetom neprijateljstvo prema Bogu? Ko, dakle hoće da bude prijatelj svetu, postaje neprijatelj Božiji. 5 Ili mislite da Pismo uzalud govori: »Do zavisti čezne duh koji se nastanio u nama?« 6 Ali daje veću blagodat. Zato govori: »Bog se suprotstavlja oholima, a poniznima daje blagodat«. 7 Potčinite se, dakle, Bogu, a usprotivite se đavolu, i pobeći će od vas. 8 Približite se Bogu i on će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici, i osvetite srca, ljudi podeljene duše. 9 Osetite svoju bedu i tugujte i zaplačite. Neka se vaš smeh pretvori u žalost, a radost u tugu. 10 Budite ponizni pred Gospodom i on će vas uzvisiti.

11 Ne opadajte jedan drugoga, braćo. Ko opada brata ili osuđuje svoga brata - opada zakon i osuđuje zakon; ako pak osuđuješ zakon, ne izvršuješ zakon, nego si njegov sudija. 12 Zakonodavac i sudija je samo jedan - koji može da spase i pogubi. A ko si ti što osuđuješ bližnjega?

13 De sad vi koji govorite: danas ili sutra poći ćemo u taj i taj grad, i provešćemo onde godinu dana, i trgovaćemo, i zaradićemo; 14 vi, koji ne znate šta će biti sutra. Jer kakav je vaš život? Vi ste vodena para koja se zamalo pokaže i onda nestane. 15 Umesto da govorite: ako Gospod htedne, živećemo i učinićemo ovo ili ono. 16 A ovako se hvalite u svojoj razmetljivosti. Svaka takva hvala je zla. 17 Ko, dakle, zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je.

 

 

JAKOVLJEVA 5

 

Opomena bogatima

1 De sad, vi bogataši, zaplačite i jaučite za nedaće koje idu na vas. 2 Istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine, 3 zarđa vaše zlato i srebro, i rđa njihova biće svedočanstvo protiv vas, i proždreće vaša telesa kao oganj. Nakupiste blago u poslednje dane. 4 Vidi plata radnika koji su požnjeli vaše njive, koju ste vi uskratili, viče i vika žetelaca došla je do ušiju Gospoda Savaota. 5 Vi ste na zemlji živeli sjajno i raskošno, nasitili ste svoja srca na dan klanja. 6 Osudiste, ubiste pravednika; on vam se ne protivi.

Bodrenja i različiti saveti

7 Istrajte, dakle, strpljivo, braćo, do dolaska Gospodnjeg. Vidi, zemljoradnik očekuje dragoceni rod zemlje, strpljivo čeka dok ne primi ranu i poznu kišu. 8 Očekujte istrajno i vi, učvrstite svoja srca, jer se dolazak Gospodnji približio. 9 Ne uzdišite, braćo, jedan protiv drugoga, da ne budete osuđeni; vidi, sudija stoji pred vratima. 10 Za primer zlopaćenja i strpljivog podnošenja uzmite, braćo, proroke koji su u ime Gospoda govorili. 11 Eto blaženim nazivamo one koji su izdržali. Čuli ste za Jovovu strpljivost i videli ste svršetak Gospodnji, jer je Gospod mnogomilostiv i milosrdan.

12 A pre svega, braćo, ne kunite se ni nebom ni zemljom ni drugom kakvom kletvom; neka vaše »da« bude »da« i vaše »ne« - »ne«, da ne padnete pod sud.

13 Zlopati li se ko među vama? Neka se moli Bogu. Je li ko veseo? Neka hvali Boga. 14 Boluje li ko među vama? Neka dozove crkvene starešine, pa neka se pomole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. 15 I molitva vere spašće bolesnika, i Gospod će ga podići; ako je i učinio grehe, biće mu oprošteno. 16 Ispovedajte, dakle, jedan drugom grehe i molite se Bogu jedan za drugoga, da budete isceljeni. Mnogo može delotvorna molitva pravednika. 17 Ilija beše čovek isti kao i mi, i svesrdno se pomoli Bogu da ne bude kiše, i ne pade kiša na zemlju za tri godine i šest meseci. 18 I opet se pomoli, te nebo dade kišu i zemlja iznese svoj rod.

19 Braćo moja, ako ko od vas skrene od istine i neko ga obrati, 20 neka zna da će onaj koji obrati grešnika od njegovog zabludnog puta spasti njegovu dušu smrti i pokriti mnoštvo greha.

 

 

 

 

backBack

nextNext